Bronsemerkekurs, torsdager kl. 20.15

Har du lyst til å prøve deg litt på konkurranselydighet (LP)? Da er bronsemerke-øvelsene en fin vei inn!

Dette kurset er nå fullt. Kontakt gjerne instruktør Marianne på marianne@lahaugmoenhundesenter.no om du ønsker å stå på venteliste hvis det skulle bli ledig plass 🙂 

På dette kurset jobber vi med:

  • – øvelsene som kommer innunder bronsemerket
  • – hvordan få hunden til å jobbe lenger og lenger før belønning
  • – innledende konkurransetrening

Forkunnskapskrav: Minimum «grunnferdigheter trinn 1» hos oss, eller tilsvarende kunnskaper om hvordan man trener belønningsbasert. Hunden må ha god forståelse for utgangsstilling, bakpartskontroll, påbegynt lineføring, dekk, stå og bli.

TID: Vi trener 7 torsdagskvelder f.o.m. 27. april t.o.m. 17. juni. Torsdag 13. mai har vi kursfri p.g.a. helligdag. Vi begynner kl. 20.15 og holder på i 1-1,5 time per gang.

Sted: Vi trener fortrinnsvis inne i våre oppvarmede lokaler på Skedsmokorset såfremt dette er tillatt av myndighetene på denne tiden, men kommer til å trene ute på en treningsplass i nærheten når været er fint eller hvis vi ikke kan være inne.

Pris: 2350 kr. 

Mot slutten av kurset vil deltakerne få veiledning på hvor og når det kan passe å avlegge bronsemerkeprøven. Noen vil føle seg klare med det samme, mens andre vil føle at de trenger lenger tid med trening før de vet at de er klare for å bestå prøven. Siste kveld blir det generalprøve for dem som vil! 🙂 

Slik kan bronsemerkeprøven se ut (film). 

Bronsemerke-regelverket fra Norsk Kennel Klub:

Øvelse 1 Tilgjengelighet 

Denne øvelsen er obligatorisk, og skal avdekke uønsket adferd. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse. Hunden skal sitte i utgangsstilling. Dommeren kommer bort til ekvipasjen, som skal sjekkes, i front. Føreren kommanderer hunden «bli», og dommeren skal nå sjekke at hunden er tilgjengelig. Tilgjengeligheten sjekkes ved at dommeren kan ta på hundens snuteparti, se på tennene etc.

Øvelse 2 Lineføring 

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Lina skal holdes i førerens venstre hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line og hunden skal villig følge fører på førers venstre side. Korrekt fot-posisjon er hundens skulder ved venstre kne, og hunden skal følge fører i en parallell linje. Fører skal bevege armer og ben på en naturlig måte under øvelsen. Øvelsen skal inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt, uten kommando, innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.

Øvelse 3 Dekk fra holdt 

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre gir fører kommando for «fot» og går ca. 10 meter, hvor det blir gitt ordre om å gjøre holdt. Hunden skal innta utgangsstilling uten kommando fra fører. På ny ordre kommanderes hunden til å dekke. Når hunden er i dekk, går fører ca. 10 meter fra hunden hvor det gis ordre om helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake ca. 2 meter bak hunden og, på ny ordre gjør helt om og marsj for å gjøre holdt inntil hunden. På fornyet ordre kommanderes hunden til utgangsstilling.

Øvelse 4 Innkalling fra sitt 

Øvelsen starter på anvist plass med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende. På ny ordre går føreren ca. 15 meter fra hunden og, på ordre, gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden til utgangsstilling.

Øvelse 5 Stå under marsj
Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer fører hunden «fot» og går vanlig marsj ca. 10 meter hvor føreren får ordre om å kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på fornyet ordre, helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake mot hunden. Fører passerer hunden på ca. ½ meters avstand på dens venstre side. På ny ordre gjør fører helt om marsj ca. 2 meter bak hunden, for å gå inntil hunden og ta den med seg fri ved fot. Etter ca. 3 meters marsj, på ordre, gjøres holdt. Hunden skal automatisk innta utgangsstilling ved holdt.

Øvelse 6 Enkelt dekk 1 minutt
Med hunden i utgangsstilling stilles ekvipasjen opp. På ordre skal føreren gi kommando for dekk og, på fornyet ordre, kommandere bli. Føreren forlater hunden ca. 15 meter og skal synlig for hunden stå vendt mot den i 1 minutt. Tiden starter når føreren står vendt mot hunden. Etter at tiden er ute beordres føreren til å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 meter bak hunden. På fornyet ordre stiller føreren seg inntil hunden og får ordre om å kommandere hunden i utgangsstilling.

Øvelse 7 Helhetsinntrykk
Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

Maks poengsum: 180.

Utsolgt!

Dato

29-04-21 - 17-06-21
Utløpt!

Tid

20:15 - 21:45

Pris

2350Kr

Sted

Skedsmokorset
Lahaugmoen Hundesenter
Kurskategorier

Instruktør

Marianne Mjelva
E-post
marianne@lahaugmoenhundesenter.no

Siste kommentarer

    Kategorier