Bronsemerkekurs/innføring til konkurranselydighet, torsdager

Har du lyst til å prøve deg litt på konkurranselydighet (LP)? Da er bronsemerkeøvelsene en fin vei inn!

På dette kurset jobber vi med:

  • – øvelsene som kommer innunder bronsemerket
  • – hvordan få hunden til å jobbe lenger og lenger før belønning
  • – innledende konkurransetrening og hvordan bygge en varig konkurransehund
  • – regelverk og «what to do», tips og triks i konkurranseringen

 

Forkunnskapskrav: Minimum «grunnferdigheter for hundesport trinn 1» hos oss, eller tilsvarende kunnskaper om hvordan man trener belønningsbasert. Hunden må ha påbegynt trening (men trenger ikke å være i mål) på utgangsstilling, bakpartskontroll, lineføring, dekk og bli.

TID

Vi trener 6 torsdagskvelder f.o.m. 16. mai t.o.m. 27. juni. Vi trener kl. 20.15-21.15 hver kveld, bortsett fra siste kveld, da møtes vi i ca. 2 timer, fra kl. 18.00 til ca. 20.00. Det blir kursopphold i uke 25 (20. juni). 

STED
Vi har base i våre oppvarmede lokaler innendørs på Skedsmokorset, men trener utendørs på et egnet sted i nærheten når været er fint.

PRIS

2650 kr. 

BRONSEMERKEPRØVEN?
Mot slutten av kurset vil deltakerne få veiledning på hvor og når det kan passe å avlegge bronsemerkeprøven. Noen vil føle seg klare med det samme, mens andre vil føle at de trenger lenger tid med trening før de vet at de er klare for å bestå prøven. Siste kveld blir det generalprøve for dem som vil! 🙂 

Her er instruktøren som tar bronsemerkeprøven med egen hund, januar 2020. Stå under marsj er nå byttet ut med hopp over hinder. 

Bronsemerke-regelverket fra Norsk Kennel Klub (Obs! Nytt fra 2022):

Øvelse 1 Tilgjengelighet 

Denne øvelsen er obligatorisk, og skal avdekke uønsket adferd. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse. Hunden skal sitte i utgangsstilling. Dommeren kommer bort til ekvipasjen, som skal sjekkes, i front. Føreren kommanderer hunden «bli», og dommeren skal nå sjekke at hunden er tilgjengelig. Tilgjengeligheten sjekkes ved at dommeren berører hundens snuteparti.

Øvelse 2 Lineføring 

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Linen holdes i valgfri hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line og hunden skal villig følge fører på førers venstre side. Korrekt fot-posisjon er hundens skulder ved venstre kne, og hunden skal følge fører i en parallell linje. Fører skal bevege armer og ben på en naturlig måte under øvelsen. Øvelsen skal inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt, uten kommando, innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.

Øvelse 3 Dekk fra holdt 

Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre gir fører kommando for «fot» og går ca. 5 meter, hvor det blir gitt ordre om å gjøre holdt. Hunden skal innta utgangsstilling uten kommando fra fører. På ny ordre kommanderes hunden til å dekke. Når hunden er i dekk, går fører ca. 5 meter fra hunden hvor det gis ordre om helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake pg passerer hundens venstre side på ca. 1/2 meters avstand, ca. 1 meter bak hunden. Fører får så ny ordre helt om og marsj for å gjøre holdt inntil hunden. På fornyet ordre kommanderes hunden til utgangsstilling.

Øvelse 4 Innkalling fra sitt 

Øvelsen starter på anvist plass med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende. På ny ordre går føreren ca. 10 meter fra hunden og, på ordre, gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden til utgangsstilling.

Øvelse 5 Hopp over hinder (tidligere «Stå under marsj»)
Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling, vendt mot hinderet og på valgfri avstand. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og går fra hunden, på siden av hinderet, og gjør helt om og holdt, valgfri avstand på den andre siden av hinderet. På ny ordre kalles hunden inn over hinderet til utgangsstilling. Hinderet skal være tett, og valgfri høyde maksimum 50 cm. Det er fører som selv avgjør høyden på hoppet.

Øvelse 6 Enkelt dekk 1 minutt
Med hunden i utgangsstilling stilles ekvipasjen opp. På ordre skal føreren gi kommando for dekk og, på fornyet ordre, kommandere bli. Føreren forlater hunden ca. 5 meter og skal synlig for hunden stå vendt mot den i 1 minutt. Tiden starter når føreren står vendt mot hunden. Etter at tiden er ute beordres føreren til å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 1 meter bak hunden. På fornyet ordre stiller føreren seg inntil hunden og får ordre om å kommandere hunden i utgangsstilling.

Øvelse 7 Helhetsinntrykk
Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

Maks poengsum: 180.

For å bestå må man ha godkjent karakter (5) i alle øvelser.

Dato

16-05-24 - 27-06-24
Pågående...

Tid

20:15 - 21:15

Pris

2650Kr

Sted

Skedsmokorset
Lahaugmoen Hundesenter
Kurskategorier

Instruktør

Marianne Mjelva
E-post
marianne@lahaugmoenhundesenter.no

Siste kommentarer

    Kategorier