Klikkertrening – hva er nå egentlig det?

Mange har fått med seg hva en «klikker» er og tror kanskje at klikkertrening handler om at man bruker en klikker når man trener. Det er både riktig og feil: Det er nemlig ikke sikkert at man klikkertrener bare fordi man bruker en klikker, og man trenger heller ikke å bruke en klikker for å klikkertrene. Forvirret nå?! Det skjønner vi godt 🙂

Klikkertrening, slik vi definerer det, handler i hovedsak om følgende:

  1. Vi har fokus på å belønne ønsket adferd, istedet for å korrigere/straffe uønsket adferd.
  2. Treningen baseres på hundens eget initiativ og hunden skal lære å tilby adferder frivillig.
  3. Vi bruker en betinget forsterker til å fortelle hunden at den har gjort riktig, belønningen kommer.
  4. Vi fokuserer på det vi kan observere.

 

Interessert i å lese mer?

 

Om klikkertrening:

Om belønningsbasert hundetrening:

Om læringsteori: